Popierają mnie

Adam Najder

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (2002-2014)


  • ­
  • ­
  • ­
  • ­­

Stanisław Żak

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (2002-2014)

  • ­­
  • ­
  • ­

Stanisław Pac

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (1998-2002)


Jacek Krupa

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (1990-1998) Marszałek Województwa Małopolskiego

Anna Wąsowicz

Radna Rady Miejskiej w Skawinie


Jerzy Sobeńko

Prezes Polskiego Towarzystwa Straussowskiego


Adam Łukasik

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie


Bogusław Mąsior

Senator RP III i V Kadencji
Zygmunt Ryll

Zasłużony działacz harcerski ze Skawiny. Sędzia szachowy klasy międzynarodowej