Wywołany do tablicy przez Pana Marcina Hałata, który zwrócił mi uwagę na to, że dawno nie było mojego tekstu na  stronie www, spieszę donieść, iż w ostatnich kilku dniach skupiłem się bardziej na kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami naszej Gminy.

Przypominam, że na fun page’u podałem swój numer telefonu oraz bezpośredni adres mailowy i rzeczywiście na ten adres przychodzi do mnie coraz więcej pytań, wniosków i uwag na przyszłość. To bardzo dobry sposób kontaktowania się, z którego nie tylko przyszli wyborcy, ale i ja sam mogę się dużo dowiedzieć.

Najczęstsze są pytania dotyczące budowy chodników przy drodze krajowej, ale także przy drogach powiatowych i gminnych. Wolno gminie inwestować w chodniki wzdłuż drogi krajowej lub powiatowej, czy nie? Ustawa z dnia 15 grudnia 2016, która weszła w życie 31 stycznia ubiegłego roku stanowi:

Art. 2 pkt 6. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych mogą być dofinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniami (…)

Porozumienia te mogą być zawierane, np. między gminą a powiatem albo województwem. Wojewoda Małopolski informował już jakiś czas temu, że dysponuje środkami finansowymi na wyżej opisany cel, ale to my w Gminie Skawina musimy uruchomić i wspomóc cały proces, bo przecież jesteśmy najbardziej zainteresowani realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców na naszych drogach. Niestety odnoszę wrażenie, że przedstawiciele Gminy są bardziej zaabsorbowani innymi tematami. Oczywiście wierzę, że po wyborach będziemy skuteczni w naszych działaniach.

Drugi najczęstszy zestaw pytań dotyczy walki ze smogiem będącym efektem zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady pracy. Wśród zapytań internautów, ktoś poprosił o wyjaśnienie dlaczego uważam, że dotychczasowe starania Gminy są pozorowane.

Szanowni Państwo, wystarczy otworzyć np. tekst Porozumienia (dostępny na stronie Gminy Skawina), które zawarła nasza Gmina z firmą Valeo, a w szczególności przeczytać załączniki do tego porozumienia dotyczące hałasu i zapachów. W przypadku hałasu aż 6 punktów harmonogramu działania spośród 7-miu, w chwili zawierania Porozumienia było już wykonanych! Proszę samemu sobie wyjaśnić, po co te zapisy zostały w ogóle wpisane do załącznika? Bo może Porozumienie byłoby mało atrakcyjne dla czytelników, jeśli byłby tam jeden punkt do wykonania?

W przypadku problemu zapachu proporcja wykonanych zadań w chwili podpisania dokumentu jest lepsza. Tylko 8 z 13 punktów harmonogramu zostało zrealizowanych przed podpisaniem dokumentu. I Gmina i przedstawiciele Valeo, którym leży na sercu naprawa stanu powietrza w Skawinie w sytuacji podpisywania takich porozumień w oczach czytających na pewno nie wyglądają poważnie. A ja naprawdę wierzę, że Valeo chce pomóc i Skawinianom, i swoim pracownikom.

Laboratorium Skawina – projekt rządowy będący nawet powodem wizyty u nas Premiera Mateusza Morawieckiego jest nagłaśniany jako sukces wyłącznie naszej obecnej władzy, ale już przy pierwszej rozmowie z szefem Stowarzyszenia Skawiński Alarm Smogowy dowiedziałem się, że to właśnie wymienione Stowarzyszenie dało początek Laboratorium. Dlaczego dzisiaj nie zauważa się działania SAS?

Byłbym niesprawiedliwy wobec Gminy, gdybym nie zauważył też bardzo ważnego działania naszych decydentów. W ubiegłym tygodniu wprosiłem się na spotkanie zastępcy Burmistrza Pana Tomasza Ożoga z przedstawicielami naukowców z krakowskich i nie tylko krakowskich wyższych uczelni. Przybyli profesorowie, którzy zadeklarowali chęć zlokalizowania rzeczywistych problemów. Burmistrz nie pokazywał, że zna się na wszystkim, a spotkanie to miało być tylko przykrywką do zamiatania tematu pod dywan. Gratulowałem po spotkaniu Panu Ożogowi, bo właśnie pokazał, że moja chęć wspierania się ekspertami, a nie urzędnikami z różnych instytucji kontrolujących jest mu nieobca.

Internauci pytają mnie o żłobek, czy jest z nim jakiś niejasny problem i dlaczego od lat Gmina nie może doczekać się realizacji tej inwestycji. W poprzedniej kampanii wyborczej ten temat był podnoszony, ale rzeczywistość okazała się inna. Oczywiście, że żłobek trzeba wybudować i już. I nie ubierać tematu w jakieś kolejne zdania warunkowe. Budowa.

Pytania starszych internautów dotyczą oferty dla seniorów. Instytucja, w której obecnie pracuję, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ma w swojej strategii wpisane zadania z tej dziedziny. Jest kilka ofert dla „starszaków” i są one wykorzystywane. Ciągle można robić więcej i na pewno takie działania będą podejmowane, bo senior staje się coraz bardziej atrakcyjnym odbiorcą oferty w naszej instytucji. Propozycje byłyby  zdecydowanie bogatsze, gdyby Gmina zechciała partycypować z Centrum na tym polu. Jeszcze przed poprzednimi wyborami spotkałem się z ówczesnym Radnym Panem Norbertem Rzepisko, aby porozmawiać o naszej wspólnej ofercie dla seniorów i dla tzw. dużych rodzin. Wówczas Pan Radny miał zdanie podobne do mojego, że Gmina musi uczestniczyć w kosztach tych ofert. Minęły lata i do współpracy nie doszło z braku gotowości Gminy. Centrum samodzielnie, na swój koszt przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny” podpisując stosowne umowy. Seniorom zaproponowaliśmy zniżki w naszych propozycjach bez udziału Gminy.

Na razie wystarczy relacji z moich rozmów z internautami. Następnym razem napiszę o kolejnych poruszanych tematach: ścieżkach rowerowych, problemach przedsiębiorców, urzędnikach i o skawińskiej demokracji, a może jeszcze Państwo coś dorzucą w swoich zapytaniach i wnioskach?