W lutym 2007 roku wygrałem konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W czasie swojej pracy wspólnie wypracowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne metody zarządzania. Wprowadzone przeze mnie zmiany strukturalne w naszej instytucji szybko pozwoliły na wypracowanie własnego systemu kierowania Centrum.  Budżetowanie działów i zadań spowodowało, że finansowanie poszczególnych działań było czytelne i pozwoliło na zastosowanie kontroli zarządczej, czyli realizację celów zgodnie z prawem, efektywną, oszczędną i terminową. W Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przestrzegamy i promujemy zasady etycznego postępowania.

W roku 2009 Basen “Camena” jako pierwszy basen w Polsce prowadzony przez instytucję samorządową zdaliśmy egzamin i otrzymaliśmy Certyfikat Jakości ISO 2001. Do tej pory co roku jesteśmy kontrolowani i dzięki dobrym wynikom Certyfikat jest nam odnawiany.

Regularnie w odstępach trzyletnich opracowujemy Strategię Rozwoju, bo otoczenie zmienia się dynamicznie, a Centrum Kultury i Sportu w Skawinie musi nadążać za zmieniającymi się  trendami. Strategia zawsze służy nam jako narzędzie pracy, a nie jako dokument, który zalega na półce.

Osobiście, stale nadzoruję przepływ kosztów i przychodów, bo mam szacunek do publicznych pieniędzy i za każdym razem wydaję je w sposób planowy i przemyślany. Nasze działania w zdecydowany sposób poprawiły rentowność administrowanych obiektów. Obecnie administrujemy dziewięcioma obiektami publicznymi.

 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie kieruje się misją ”Kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie”. Misji nie sposób przeliczać na efekty ekonomiczne, ale z drugiej strony, gdybym nie zwracał uwagi na gospodarność zarządzania publicznymi pieniędzmi, to założonej misji nie sposób byłoby realizować w sposób przemyślany i efektywny.

Do Centrum zawsze przychodziły na zajęcia sekcyjne setki dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku po raz pierwszy zanotowaliśmy ponad 1 000 uczestników regularnych zajęć! Jeśli do tego doliczymy około 15 000  odbiorców naszej oferty w czasie ponad 130 imprez organizowanych co roku i dodamy, że Basen “Camena” w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii przyjął blisko 132 000 osób, to okaże się, że zasięg oddziaływań Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest imponujący. Zainteresowanie naszymi usługami ciągle wzrasta, bo ich jakość jest coraz lepsza i są one atrakcyjne finansowo.

Za sprawą wspólnych działań kierownictwa i pracowników Centrum Kultury i Sportu w Skawinie uczestniczących w zaproponowanym przeze mnie partycypacyjnym procesie zarządzania, gdzie każdy może wykazać się inicjatywą i zaproponować nowy pomysł lub nowe rozwiązanie byliśmy w stanie postawić skawińską instytucję w absolutnej czołówce w Polsce wśród wszystkich instytucji kultury działających w ramach samorządu gminnego w kategorii osiągania najwyższych przychodów własnych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat stworzyliśmy około 20 nowych miejsc pracy. Średnia zarobków w Centrum wzrasta. Dziesięć lat temu poziom zarobków pracowników określany był średnią niespełna 2 900 złotych brutto. Dzisiaj średnie zarobki są o około 800 złotych wyższe. Np. w samym dziale tzw. merytorycznym: Dziale Realizacji Projektów Kultury średnia ta zbliża się do poziomu 4 100 złotych brutto miesięcznie. Oczywiście każdy chce zarabiać jeszcze więcej i nie inaczej jest w naszym zespole, ale Centrum nie liczy tylko na dotację podmiotową, a przede wszystkim ma stale rosnące przychody własne.

 

 Ze względu na to, że wszystkie przychody własne przeznaczamy na działalność Centrum, nasza oferta jest tak bogata i urozmaicona.

Do kalendarza imprez udało się wprowadzić wiele imprez, które cieszyły się i cieszą się nadal popularnością. Przede wszystkim przeniosłem miejsce organizacji corocznych Dni Skawiny z Parku Miejskiego na Starorzecze Skawinki – najwięcej widzów przyszło oglądać takie gwiazdy jak: September, Ingrid, Margaret, Krzysztof Krawczyk, Baciary, Kordian, czy Skaner. Na 650-lecie miasta zorganizowaliśmy scenę na wodzie, gdzie wystąpili Donathan i Cleo, IRA oraz w finale Orkiestra Straussowska Obligato. Nowy Rok w ostatnich latach otwieramy dorocznym koncertem muzyki z Wiednia pn. Skavienna w Hali Widowisko – Sportowej. Na ten jeden dzień w roku hala nie przypomina  budynku rodem z PRL-u, a widzowie są zachwyceni scenograficznymi zmianami. Już dzisiaj zapraszamy na koncert Skavienna 2019 w dniu 3 stycznia. Z pewnością w końcu uda się u nas wybudować salę widowiskową, która nie będzie musiała być „przerabiana” na potrzeby jednego spektaklu i w komfortowych warunkach będzie można docenić kunszt najlepszych artystów występujących specjalnie dla Skawinian.

W bieżącym roku zrealizowaliśmy nowatorski spektakl muzyczno – teatralny „Igrzyska Aniołów”, który przyciągnął 2 000 widzów.

Dla mnie niezwykle ważny był fakt wystąpienia na olbrzymich rozmiarów scenie obok profesjonalistów z najsłynniejszego lwowskiego baletu, blisko 60 artystów z naszej gminy. Atmosfera przygotowań, prób i samych występów z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję brać w nich udział. Przeżycie tym bardziej cenne, że cała sztuka dotyczyła tolerancji i akceptacji innych sposobów myślenia oraz umiejętności odnalezienia siebie w życiu poprzez umiejętność znalezienia się w otaczającym społeczeństwie.

Celem moim było także przyciągnięcie na skawińskie Starorzecze wielu osób, które rzadko mają okazję uczestniczyć w artystycznych wydarzeniach. Wejściówki rozeszły się w okamgnieniu. Zapobiegliwi sołtysi zadbali o przyjazd osób starszych oraz niepełnosprawnych ze swoich wiosek autobusem, który był specjalnie podstawiony dla ich wygody.

Ci, którzy się dostali na spektakl nie szczędzili nam słów uznania dla widowiska. Myślę, że w tej materii Skawina nie powiedziała ostatniego słowa i nadal myślimy o tworzeniu wydarzeń kulturalnych na wysoką miarę, na jaką zasługuje Nasza Gmina.