AMBITNY GOSPODARZ nie polityk

Popierają mnie:

Zygmunt Ryll

Zasłużony działacz harcerski ze Skawiny. Sędzia szachowy klasy międzynarodowej

Bogusław Mąsior

Senator RP III i V Kadencji
Adam Łukasik

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie


Jerzy Sobeńko

Prezes Polskiego Towarzystwa Straussowskiego


Anna Wąsowicz

Radna Rady Miejskiej w Skawinie


Jacek Krupa

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (1990-1998) Marszałek Województwa Małopolskiego

Stanisław Pac

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (1998-2002)


Stanisław Żak

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina (2002-2014)

  • ­­
  • ­
  • ­

Adam Najder

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (2002-2014)


  • ­
  • ­
  • ­
  • ­­

Do wyborów pozostało:

Skawina moich marzeń

Stara, rzymska metoda podporządkowywania sobie podbijanych ludów ciągle jest obecna w dzisiejszych czasach. Owszem przybiera różne formy we współczesności, ale przecież była skuteczna kiedyś, to ...
Dwóch internautów pisze do mnie, że w Gminie są potrzebne ścieżki rowerowe. Te prawdziwe, rekreacyjne, a nie tzw. ciągi komunikacyjne pieszo – rowerowe (jeden z ...
Wywołany do tablicy przez Pana Marcina Hałata, który zwrócił mi uwagę na to, że dawno nie było mojego tekstu na  stronie www, spieszę donieść, iż w ...
W lutym 2007 roku wygrałem konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W czasie swojej pracy wspólnie wypracowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne metody ...
Na swojej stronie postanowiłem się odnieść do jednego z komentarzy Pani Katarzyny Marek opublikowanego na fun page’u Samorządni Razem, gdyż wymaga on nieco bardziej obszernego ...